CONTRIBUTIE 2020

Zoals u weet begint het verenigingsjaar van Neerlandia op 1 januari, hetgeen betekent
dat u op die datum de contributie voor het komend jaar verschuldigd bent.

Om het u en de administratie gemakkelijk to maken wordt er een betaalslip
bij het laatste Neerlandia Nieuws ingesloten.
U wordt vriendelijk verzocht deze slip ingevuld terug to zenden,
vergezeld van een cheque t.n.v. de Vereniging Neerlandia, aan het adres hieronder.
 
OF 
u kunt het lidmaatschapsgeld ook overmaken naar de Neerlandia bankrekening
bij Lloyds Bank, sort code: 30-97-86, account number: 00023004.
 
OF 
u kunt bij uw bank een Standing Order opzetten tnv Vereniging Neerlandia,
Lloyds Bank, Account nummer 00023004, Sort Code 30-97-86,
te beginnen op 1 januari 2019, onder vermelding van CONTRIBUTIE.

         De contributie voor 2020 is:   £ 15.00 voor paren
  £ 12.50 voor enkele leden

De meeste van onze leden betalen hun contributie op tijd.
Het kost echter veel tijd en energie om niet-betaalde contributies gedurende het jaar te achterhalen.

Mocht u in maart nog niet betaald hebben dan volgt een herinnering.
Is de contributie dan vóór 1 mei nog niet ontvangen,
dan zijn wij helaas genoodzaakt de contributie te verhogen met administratiekosten.


De contributie wordt dan £15.00 voor enkele leden en £20.00 voor paren.

Lidmaatschapskaarten worden niet uitgegeven.

Zodra u de volgende mailing van Neerlandia ontvangen hebt, kunt u vaststellen
of wij uw contributie hebben ontvangen. Indien dat zo is, staat op de adreslabel het jaartal 2020.

Wilt U tevens zo vriendelijk zijn om na to gaan of uw naam en adres op de adreslabel
van het blad juist vermeld zijn; indien dat niet het geval is, gaarne uw
juiste naam, adres en uw emailadres opgeven aan de penningmeester hieronder.

Marianne Denney-Timmer
8 Furber Street
London W6 0HE
tel: 020 8748 0636
email: penningmeester@neerlandia.org

Indien u vragen hebt, neem dan contact op.